Hotline: 0923199968

Kho lạnh dược phẩm - Y tế

Kho lạnh dược phẩm cần đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất theo quy định của bộ y tế. Lắp đặt kho lạnh dược phẩm cũng là điều kiện tiên quyết đối với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu và phân phối các loại vacxin, dược phẩm yêu cầu bảo quản lạnh.

12
Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!